Sla navigatie over

Een betaalbaar huis, een plek onder zon.

Het huis waarin je woont, heeft een enorme impact op je leven. Het is de plaats waar je thuis bent, je kinderen grootbrengt, vrienden ontvangt, herinneringen maakt en later geniet van een welverdiend pensioen. Maar voor steeds meer mensen wordt het moeilijker om een kwalitatieve woning te vinden tegen een redelijke kostprijs, of ze nu huren of kopen. Zeker in en rond de centrumsteden is dit het geval, terwijl we daar best met meer zouden wonen om de schaarse open ruimte te beschermen. Dit zal er de komende jaren niet makkelijker op worden door de stijgende grondprijzen, duurdere bouwmaterialen, oplopende rentevoeten.... Ook de wachtlijsten voor sociale woningen worden steeds langer. Terwijl de mensen op die wachtlijst weinig kansen hebben op een dure en krappe private huurmarkt. Ons woonbeleid biedt bovendien geen antwoord op een steeds veranderende samenleving met verschillende manieren van samen of alleen wonen. Nieuwe woonvormen (bv. co-housing) worden te vaak fiscaal afgestraft en een gebrek aan flexibiliteit in de regelgeving staat allerlei creatieve oplossingen en woonformules in de weg.

Een liberaal woonbeleid moet iedereen de kans geven om een betaalbare en kwalitatieve woning te vinden.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder