Sla navigatie over

Werken en een inkomen verdienen is essentieel om een goed leven te kunnen leiden en economisch vrij te zijn. Het stelt je in staat om vooruit te gaan in het leven, op alle mogelijke vlakken. Wie werkt, bouwt ook mee aan onze samenleving en draagt bij aan een sterke sociale zekerheid die nodig is voor iedereen die tegenslag kent. Om al die redenen willen we meer mensen aan het werk helpen.

Dat kan in de eerste plaats door werk meer te laten lonen. Het fenomeen van werkende armen is in ons land gelukkig klein, maar een aantal evoluties zoals de hoge inflatie en zeker de stijgende energie-, huur- en voedingsprijzen zetten de portefeuille van veel mensen zwaar onder druk. De automatische loonindex helpt, maar komt met enige vertraging en volstaat niet in alle gevallen.  We zien ook  dat de kloof tussen werken en niet werken vandaag nog altijd te klein is. Het verlies aan voordelen en de geringe financiële vooruitgang motiveren niet om aan de slag te gaan. Nochtans is werken cruciaal om op lange termijn uit armoede te raken.

Wie tegenslag heeft, moet een uitkering krijgen, maar als uitgangspunt geldt dat dit tijdelijk is. We bestrijden armoede niet door meer mensen alsmaar hogere uitkeringen te geven. Die strategie hebben we in België al decennia geprobeerd, maar het armoederisico blijft stabiel op 20%. De beste oplossing blijft om meer mensen aan de slag te krijgen.

Liberalen gaan dus voor een heldere en eerlijke fiscaliteit en arbeidsmarkt die werken aanmoedigen en beter belonen.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder