Sla navigatie over

Schrijf een blog

Heb jij een uitgesproken mening over pakweg bio-ethische vraagstukken, het gebruik van gezichtsherkenningscamera’s, de legalisering van softdrugs, een actuele invulling van negatieve en positieve vrijheden... of welk onderwerp dan ook dat binnen dit congres past?

Kruip dan in je pen, schrijf een blog en inspireer de andere congresgangers!

De teksten worden op deze website gepubliceerd op voorwaarde dat ze ideologisch en niet partijpolitiek geïnspireerd zijn en een constructieve, inhoudelijke bijdrage leveren aan het debat over vrijheid dat we met dit congres willen aanzwengelen.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder