Sla navigatie over

Inhoudelijke kiezersraadpleging, federale slagkracht en sterkere gemeenten

Het federale niveau knopen laten doorhakken in bepaalde gevallen, een uniek loket voor alle contacten van burgers met overheden, inhoudelijke kiezersraadplegingen bij stembusgang en een versterking van lokale besturen: dat zijn de standpunten die de goedgekeurd werden tijdens het eerste Liberaal Vuur-congres in Gent over een efficiënter land en sterkere democratie.

Bijna 450 leden en niet-leden woonden het eerste congres van Operatie Liberaal Vuur bij over een sterkere democratie en een efficiënter land. Open Vld voorzitter Egbert Lachaert: “Een groot succes. Er werd op het scherpst van de snee gedebatteerd. Uiteindelijk resulteert dat in prikkelende inhoudelijke voorstellen over hoe onze liberale samenleving er in 2030 kan uitzien. Met deze operatie willen we onze liberale ideologie weer scherpstellen. In 1830 bouwden we ons land op het liberalisme. En die ideologie is nog steeds actueel, maar je moet blijven duidelijk maken waar we nu echt voor staan en wat onze antwoorden zijn op de uitdagingen van vandaag. Later volgen er nog congressen over samenleven, moderne economie en vrijheid.”

De leden én niet-leden kregen tijdens het congres de kans om in drie werkgroepen te debatteren over een liberale staatshervorming, democratische vernieuwing en lokale democratie. Aan het einde van de discussie kwamen de werkgroepen tot concrete stellingen die door de plenaire vergadering werden goedgekeurd. In 2023 worden deze stellingen meegenomen naar een groot ideologisch congres.

 

 

Congrestrekkers

De trekkers van dit congres waren Senaatsvoorzitter en Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose, Vlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz en burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd.

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder