Sla navigatie over

In iedereen schuilt een ondernemer. Helaas zijn er grote drempels te overwinnen voor velen hun kans durven wagen als zelfstandige. Er is de onzekerheid over inkomsten, het sociaal statuut dat op sommige vlakken minder zekerheid biedt, de grote fiscale en administratieve lasten... Ze maken dat ons land nog te weinig ondernemers telt, zeker onder jongeren, vrouwen, vijftigplussers en mensen met een migratieachtergrond. Nochtans hebben we meer ondernemers nodig want ze zorgen voor economische groei, innovatie, welvaart, jobcreatie... Ondernemerschap moet dus meer lonen, verdient alle respect en meer kansen. Of het nu gaat om gevestigde waarden of nieuwe starters.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder