Sla navigatie over

We leven in een diverse samenleving en dat is een verrijking. Ook al zorgt het soms voor spanningen die sommigen doelbewust oppoken. Wij werken aan een samenlevingsmodel waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht je herkomst, ideeën, identiteit of wat dan ook. Dat kan als we radicaal liberaal zijn in de verdediging van wat ons allemaal bindt: onze fundamentele vrijheden en onze liberale democratie die samenleven in diversiteit mogelijk maken en de vrijheid van elk individu garanderen om te zijn wie je wil. 

Congrestrekkers 

De trekkers van dit congres zijn Vlaams viceminister-president Bart Somers, Kamerlid Jasper Pillen en Souad Abihi.  

Later volgt meer info over het voortraject en het congres zelf. 

Blijf op de hoogte
Gemaakt door Code Nation via NationBuilder